Webdesign af Webex.dk


Sygdomme

Demens Hovedpine  Parkinson  Diskusprolaps  Epilepsi

DEMENS

Aldrig er et normalt fænomen, men hos ca. 150.000 danskere over 65 år er aldringsprocessen mere fremskredet end forventet: DEMENS.

Dette viser sig først ved glemsomhed = hukommelsesbesvær, især for nye hændelser, og efterhånden opstår forvirring og desorientering med hensyn til tid, sted og personer. Ganske langsomt ændre personligheden sig - ofte i depressiv retning og den ældre udviser mindre engagement og interesse i sine omgivelser.

Den Neurologiske-klinik kan tilbyde en tilbundsgående undersøgelse for at påvise graden af hukommelsessvækkelse = demens. Undersøgelsesprogrammet består af :
  • Neurologisk undersøgelse
  • Hjernescanning
  • Hjernebølgeundersøgelse
  • Neuropsykologiske testninger
  • Udredning for : mangelsygdomme, stofskiftet, hjerte-kredsløbsfunktion, hørelsen, m.fl.
Den ældre bliver således grundigt udredt for om muligt at finde en årsag til hukommelsesbesværet, og skulle det dreje sig om Alzheimers sygdom, kan vi tilbyde behandling herfor.

Formålet med undersøgelsesprogrammet er således, at tilvejebringe det bedste grundlag for information om den ældres tilstand og eventuelle behandlingsmuligheder, samt give mulighed for en realistisk fremtidig planlægning af økonomiske og sociale forhold.

Hovedpine

Den Neurologiske-klinik behandler alle former for hoved- og ansigts-smerter, f.eks.:

  • MIGRÆNE
  • SPÆNDINGSHOVEDPINE
  • TRINEMINUSNEURALGI
Foruden smertestillende behandling foretages neurologisk undersøgelse, for at udelukke alvorlig lidelse som årsag til smerterne.

Parkinsons sygdom

PARKINSONS sygdom melder sig snigende med tiltagende stivhed, lidt gangbesvær samt periodevis rysten af hænderne. Sygdommen skyldes bla. mangel på signalstoffet dopamin i hjernen. Den Neurologiske-klinik har særlig ekspertise i behandling af PARKINSONS syge, såvel hos nyopståede tilfælde som hos patienter med flere års symptomer.

Behandlingen varetages af speciallæge i neurologi Overlæge dr.med. Christina Åstrøm, der har mangeårig erfaring med behandling af alle former for parkinsonisme, og behandlingen retter sig specifikt efter den enkelte patients symptom-kompleks og særlige døgnvariationer heraf.DISKUSPROLAPS

Smerter i nakke eller lænd og/ eller føleforstyrrelser samt smerter i arm eller ben er udtryk for nervepåvirkning og kan evt. skyldes diskusprolaps. Gangforstyrrelser og tunge ben er også advarselssignaler om påvirkning af nerverne.

En neurologisk undersøgelse vil kunne afklare årsagen til generne, der herefter enten skal behandles medicinsk eller kirurgisk. Hvis sidstnævnte er tilfældet, dvs. man har behov for en operation for f.eks. diskusprolaps, henviser Neurologisk klinik hertil. Patienten vælger selv om operationen skal foregå ved et offentligt hospital eller privathospital.Epilepsi

Epilepsi er ikke en sygdom, men et symptom på, at hjernen et kort øjeblik ikke fungerer hensigtsmæssigt.

I svære tilfælde medfører det bevidsthedsstab og kramper, men blot et kort øjebliks uopmærksomhed kan, hvis det jævnligt gentager sig, være tegn på epilepsi.

Uanset epilepsiens udtryksform er det noget man kan behandle medicinsk med tabletter, hvorved anfaldende mindskes / svinder helt.

Inden man starter behandling for epilepsi, er det vigtigt at have en korrekt diagnose, idet de forskellige epilepsiformer ikke skal behandles ens.

Epilepsidiagnosen stilles dels gennem en klinisk neurologisk undersøgelse, dels gennem en EEG-undersøgelse (hjernebølge undersøgelse). Begge undersøgelser varer hver ca. 1. time og er smertefrie.

Man bedes venligst bestille tid til en neurologisk undersøgelse FØR man beslutter sig for en EEG undersøgelse.Jægersborg Allé 16 - DK-2920  Charlottenlund